CÔNG TY TNHH SX TM QUỐC TẾ VITEXCO

Dầu nhớt Vitex là thương hiệu dầu nhớt được đông đảo khách hàng tín nhiệm, có chất lượng tốt và ổn định.

DANH MỤC : DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

Vitex GEAR GL5 85W140 200 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex GEAR GL5 85W140 18 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex GEAR GL5 85W140 4 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex TRAIL GL5 80W90 200 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex TRAIL GL5 80W90 18 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex TRAIL GL5 80W90 4 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex HYDRAULIC VG 68 200 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex HYDRAULIC VG 68 XÔ 18 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

Vitex HYDRAULIC VG 68 4 LÍT

Giá bán : Liên Hệ

12